Probiotica hond

Een onevenwichtige darmflora geeft virussen en ziektes meer kans om zich te ontwikkelen.
Dit kan ontstaan door een eenzijdig dieet, overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen of na een antibioticum kuur.
De micro-organismen in probiotica zijn levende bacteriën die een gunstige werking hebben op de natuurlijk aanwezige darmflora. Probiotica houdt de weerstand van uw hond of kat in tact of verbeterd deze. De gunstige bacteriën die uw hond of kat binnenkrijgt door Probiotic Miracle, zijn dezelfde bacteriën die van nature al in het lichaam van hond aanwezig zijn.

Enzymen zorgen voor een complete vertering van de maaltijd van uw huisdier, breken toxines af, waaronder schimmels en bacteriën. Verbeteren voedselafbraak, vergemakkelijken de spijsvertering en vormen een ideale preventie tegen het ontwikkelen van voedingsallergieën en voedselintollerantie.

PROBIOTICA VOOR HUISDIEREN

Veel fabrikanten maken de fout om de humane probiotica recepturen te nemen en er een etiket op te plakken voor huisdieren. Dat komt gewoonlijk tot uiting in producten die ofwel:

A. Alleen maar een combinatie zijn van Lactobacillus acidophilus voor honden en Bididobacterium recepturen, ofwel
B. Een breed spectrum receptuur, die vele verschillende elementen combineert (soms wel 12 per recept).

Welk type product is het beste?
De problemen met deze benaderingen zijn uiteenlopend. In het geval van de combinatie van Lactobacillus acidophilus en Bifidobacterium voor honden. Er is een goed onderzoek gedaan voor mensen, maar niet zozeer voor honden. In de breed spectrum benadering (B) kan het tot problemen leiden voor zowel mens als hond. Waarom

Breed spectrum probiotica problemen
A. Sommige elementen zijn niet aanvullend en kunnen elkaar doen afbreken bij het innemen.
B. De meeste van de probiotica elementen zijn nooit onderzocht voor honden.
C. Deze recepturen hebben de tendens om extreem lage hoeveelheden van elk probioticum element op te nemen, zodat uw hond niet de therapeutische hoeveelheid krijgt en zelfs niet de preventieve gunstige werking die hij nodig heeft.

Wat is er meer nodig dan acidophilus voor honden?
Acidophilus is een geweldig, maar ook een beperkt probioticum. Huisdier probiotica zou meer moeten zijn dan alleen maar acidophilus, maar NIET als een breed spectrum receptuur. Bepaalde elementen van probiotica zijn voor honden onderzocht. Lactobacillus acidophilus (en Bifidobacterium) zijn geweldige breed spectrum probiotica voor mensen en ze hebben zeker ook goede uitwerkingen bij dieren. Maar om de allerbeste receptuur te maken, moeten de samenstellers ervan kunnen vertrouwen op onderzoek dat gespecialiseerd gedaan is bij huisdieren (dieren en honden) in plaats van te speculeren op de mogelijkheid van de overbrenging van de werking van mens naar dier.

Hoewel de omvang van onderzoek naar voedingssupplementen voor honden nog niet zo uitgebreid is als bij mensen, zijn er toch enige gebieden waar we een terugkerende positieve werking vinden.

Specifiek onderzoek bij honden betreffende probiotica

Bifidobacterium Animalis
Het waarschijnlijk meest bestudeerde probiotica element bij honden is de Bifidobacterium animalis. Het is bewezen dat dit acute diarree vermindert en de algemene darmgezondheid bevordert. Echter bevatten de meeste probiotica producten voor honden dit element niet. Wij geloven dat in de komende tijd alle recepturen bifidobacterium animalis zullen opnemen vanwege grootschalig onderzoek.

Portret van een probioticum voor hondachtigen bifidobacterium animalis, van darm tot darm.
(Samenvatting)
"Bifidobacterium Animalis kleefde aan epitheelcellen, kwam in het bijbehorende darmstelsel tot grote aantallen en verminderde in hoge mate de verplaatsing van de Salmonella typhimurium. De opname van Bifidobacterium animalis verminderde in hoge mate de verplaatsing van Clostridia, in het bijzonder de Clostridium difficile bij honden. Deze studie beschrijft het isoleren en het doorlichten van bacteriële elementen met onschadelijke eigenschappen toegespitst op honden.

De resultaten laten zien dat Bifidobacterium animalis een belangrijk potentieel heeft om de darmgezondheid bij honden te verbeteren."

Commentaar: Clostridium difficile is een pathogeen dat hoofdzakelijk diarree veroorzaakt. Het feit dat Bifidobacterium zo'n dramatisch effect heeft op de Clostdidium difficile maakt het inderdaad tot de nummer een in keuze voor de bestrijding van acute diarree.

Lactobacillus acidophilus heeft laten zien dat het specifiek goed werkt bij puppy's. Lactobacillus acidophilus liet ook zien dat het gewichtstoename geeft bij honden. (Nota Bene: men denkt dat probiotica van vitaal belang is in het puppy stadium, ook met het oog op het opkrikken van de basisafweer.)

Puppy's die Lactobacillus acidophilus toegediend kregen bleken minder symptomen van allergieën en andere ziekten te krijgen als ze ouder werden.

Lactobacillus rhamnosus
Samen met de lactobacillus fermentum en de lactobacillus salivarius, is de Lactobacillus rhamnosus een van de hoogst geconcentreerde bacteriën die aangetroffen werden in het afweersysteem van normaal gezonde honden. Recepturen die dit probioticum niet in redelijk hoge hoeveelheden bevatten, dienen niet te claimen dat ze speciaal samengesteld zijn voor honden.
De Lactobacillus rhamnosus is een van de fundamentele bacteriën is die worden aangetroffen in het darmstelsel van honden.

Lactobacillus fermentum
Opnieuw een van de bacteriën die van nature voorkomen in het afweersysteem van honden.

Lactobacillus reuteri
De Lactobacillus reuteri maakt deel uit van de lactobaciluus familie en beschikt over vele breed spectrum gezondheidswerkingen. Bij honden hebben ze specifiek gevonden dat de reuteri misschien wel de meest resistente en daardoor bijzonder specifiek kan helpen bij het onder controle houden van darminfecties bij honden.

Lactobacillus salivarius
Opnieuw een van de bacteriën die van nature voorkomen in het afweersysteem van honden. Dit sterke en levenskrachtige probioticum zou altijd moeten worden opgenomen in een receptuur voor natuurlijke probiotica voor honden.

CFU (colony forming units = kolonie vormende eenheden)
Een CFU probioticum geeft de maat van de hoeveelheid van levende en levenskrachtige bacteriën per toediening.

Als we het hebben over probiotica voor huisdieren, zien we een lukrake benadering in het maken van recepten met een variatie van een extreem lage CFU (bijvoorbeeld 200-500 miljoen), tot extreem hoge CFU (bijvoorbeeld 58 biljoen). Dit komt ook tot uiting in de typen elementen in iedere receptuur.

Hoeveel CFU aan probiotica is nodig voor honden en katten?
De hoeveelheid CFU die nodig is, hangt af van het probleem dat behandeld moet worden en het onderzoek dat ter beschikking staat voor honden en katten is niet zo omvangrijk als voor mensen. Voor een huisdier met een prikkelbaardarmsyndroom is een hogere CFU vereist. Huisdieren met diarree kunnen volstaan met een lager CFU aan probiotica (en hogere hoeveelheden kunnen zelfs contraproductief werken voor diarree). Onze bevindingen tonen aan dat voor een algemeen gezond onderhoud 1-4 biljoen CFU erg effectief werkt, afhankelijk van het gewicht van het dier.

Er zitten 360 biljoen CFU aan probiotica die voor dieren zijn onderzocht in een grote bus probiotic Miracle (R), ieder schepje geeft 1 biljoen CFU. Dit maakt het makkelijk om hogere of lagere doseringen te geven aan uw huisdier.